Comptatge - Preselectors >

XCE524COMPTADOR AMB FACTOR D'ESCALA (10KHz)Comptador amb 2 preseleccions
Velocitat de comptatge fins a 10 KHz
Comptatge bidireccional i encoder
Comtatge amb factor d'escala
Entrades configurables en NPN i PNP

Tensió d'alimentació .... 24 VDC; 24 VAC; 48 VAC; 110 VAC; 230 VAC
Contactes de sortida .... Max. 8A 250 VAC
Alimentació per a sensors .... 12 VDC  50mA
Selecció de funció .... Interruptor DIP lateral
Connexionat .... Base undecal
Format .... 48 x 48 mm
Automatismos.com