Comptatge - Totalitzadors >

XVE060COMPTADOR TOTALITZADORComptador totalitzador
Velocitat de comptage fins a 5 KHz
Sensa posta cero frontal
Entrades configurables en NPN i PNP

Tensió d'alimentació .... 24 VDC; 24 VAC; 48 VAC; 110 VAC; 230 VAC
Alimentació per a sensors .... 12 VDC  50mA
Selecció de funció .... Interruptor DIP lateral
Connexionat .... Base undecal
Format .... 48 x 48 mm

Quantitat
Menys
1
MésAutomatismos.com