Temporització - Digitals >

XTD 2xxTEMPORITZADOR DIGITAL PER SEGURETAT DE CALDERESTemporitzador especial per a seguretat de calderes
Temporització de temps fix
Polsadors de rearmament i test incorporats
Sortida d'alarma de preavís programable

Tensió d'alimentació .... 12 VDC; 24 VDC; 24 VAC; 48 VAC; 110 VAC; 230 VAC
Contacte de sortida .... Max. 8A 250 VAC
Selecció d'alarma de preavís .... Interruptor DIP lateral
Connexionat .... Base undecal

Quantitat
Menys
1
MésAutomatismos.com