Temporització - Digitals >

XTD 316 MILISEGONSTEMPORITZADOR DIGITAL D'ALTA VELOCITATTemporitzador digital d'alta velocitat
Entrades ràpides d'arrencada, bloqueig i posada a zero
Resposta de les entrades 6 milisegons.
4 funcions de treball
Escales de 0,001 segon a 999 segons
Visualització simultània de preselecció i temps
Selecció de funcions per DIP lateral

Tensió d'alimentació .... 12 VDC; 24 VDC; 24 VAC; 48 VAC; 110 VAC; 230 VAC
Contacte de sortida .... Max. 8A 250 VAC
Selecció d'escala de temps i funció .... Interruptor DIP lateral
Sortida d'alimentació exterior .... 12 VDC 50mA
Connexionat .... Base undecal
Automatismos.com