Temporització - Analògics >

XMD001 INDICACIÓ DE TEMPS TRANSCURREGUTTEMPORITZADOR MULTIESCALA, MULTIFUNCIÓ6 Funcions seleccionables per DIP lateral
Gamma de temps de 0,1 segon a 50 hores
Display indicador de% de temps transcorregut
Controls d'arrencada, posada a zero i atur de comptatge
Configuració de la sortida auxiliar

Tensió d'alimentació .... 12 VDC; 24 VDC; 24 VAC; 48 VAC; 110 VAC; 230 VAC
Contactes de sortida .... Max. 8A 250 VAC
Selecció de funció .... Interruptor DIP lateral
Connexionat .... Base undecal
Format .... 48 x 48 mm
Automatismos.com