Automatismos Control y Programación, S.LAutomatismos Control y Programación, S.L. es funda l'any 1.959, i inicia la fabricació de motors sincrònics, que posteriorment són la base per fabricar programadors de lleves, anys més tard, també serà un d'aquests motors el cor de temporitzadors electromecànics.
 
Ja en la dècada dels 80, s'inicia una reestructuració de la gamma de fabricats, on els equips electrònics adquireixen un gran protagonisme, no només a la nostra empresa, sinó a nivell mundial. L'alt nivell de qualitat i prestigi assolit amb els temporitzadors electromecànics, facilita que el mercat aculli amb gran confiança els nous temporitzadors electrònics, això anima a l'empresa per ampliar la gamma a mitjans de la dècada, amb comptadors preselectors d'impulsos, programadors i equips especials personalitzats.
 
A la fi dels anys 80, cessa la fabricació d'equips electromecànics coincidint amb la utilització de microprocessadors en els nostres equips. A principis dels 90 es realitza una altra remodelació física dels formats de tota la gamma, emprant bàsicament els DIN 48x48mm, i modulars de 22mm i de 17,5mm, ampliant a més amb la gamma de reguladors de temperatura. En l'actualitat la majoria d'equips fabricats per Automatismes Control i Programació, estan basats en microprocessador. Això facilita la realització d'equips especials, sense la necessitat de grans inversions, ni grans sèries, només amb senzilles modificacions de Programari i amb l'avantatge d'utilitzar el mateix maquinari que en els equips de sèrie estàndard de la marca d'elevades produccions, tant en les gammes digitals, com en les analògiques.
Automatismos.com