Automatismos Control y Programación, S.LAutomatismos Control y Programación, S.L. es funda a Barcelona l'any 1.958, per Joan Cirerar Tous i Pere Capdevila Garriga, iniciant la seva trajectòria industrial fabricant motors síncrons, que posteriorment són la base de tota una extensa gamma de programadors de lleves i temporitzadors electromecànics de precisió.
 
A finals dels 70, i encara amb poca acceptació del mercat per a equips electrònics, s'inicia  la fabricació dels primers temporitzadors digitals i programadors electrònics. Ampliant poc després les gammes amb les famílies de Comptadors d'impulsos, Reguladors de Temperatura, Voltímetres, Relés de Control i Seguretat en general.
En ser el major especialista Espanyol del sector, se'ns suggeria i exigia constantment per part del mercat la fabricació de plaques de control a mida “costumitzades”, per a qualsevol tipus d'aplicació industrial.
 
Des d'inicis dels 2.000 fins a l'actualitat, La nostra empresa té com a activitat única el disseny i fabricació a Espanya d'equips electrònics industrials i en cap cas no es comercialitzen equips fabricats per tercers dels quals no podríem garantir-ne ni la seva qualitat ni la seva durabilitat.
 
En l'actualitat el nostre volum de negoci es divideix en tres blocs sent el 10% Enginyeria el 60% Fabricació d'equips “costumitzats” per a fabricants i instal·ladors i el 30% restant són equips i relés de gammes estàndard, que es troben als comerços especialitzats del sector.
 
Sectors habituals en què tenim major presència i experiència: Qualsevol tipus de maquinària industrial o no, com ara Pakcagin, Obra Pública semafòrica i barreres,( control tunels), Grues, Agricola,  Textil, Alimentació, Forns, Farmaceutica , Hospitalària, Seguretat Calderes Vapor,  Manipulacions, Dosificacions, Reg, Compressors, etc…  
Automatismos.com